NetMod Syna - App Vào Mạng Miễn Phí Tốc Độ Cao Hỗ Trợ Mọi Sim


Lướt mọi trang web bị chặn / ẩn IP thông qua ứng dụng này một cách riêng tư và an toàn, có thể sửa đổi yêu cầu và phản hồi HTTP bằng các từ khóa tích hợp sẽ dễ dàng tùy chỉnh của bạn, bạn cũng có thể thêm hồ sơ (SSH / Proxy / V2Ray) càng nhiều càng tốt, vì vậy bạn sẽ không bị gián đoạn khi máy chủ ưa thích của mình bị hỏng và chỉ cần thay đổi nó sang một cấu hình khác một cách dễ dàng.


Đặc trưng
-Payload Generator
-Chi tiết kiểm tra
-Đa hồ sơ
-SSH-Khách hàng
Giao thức hỗ trợ -V2Ray (VMess, VLess, Socks, Trojan, Trojan-Go)
-SSL / TLS Hầm
- Đường hầm qua VPN
-Response thay thế
-Tệp cấu hình riêng tư
-Chi phí IP / IP đến Máy chủ lưu trữ
-IP Tra cứu


Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

0 Comments

Post a Comment