Download X8 Speed - Mod Speed Game & App Android

Giới thiệu phần mềmX8 Speeder là một ứng dụng đến từ Trung Quốc và có tính năng duy nhất là tăng Speed mọi game và App dễ dàng với thao tác đơn giản,
ở bài viết này haymod.top sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ứng dụng này nhé!

Giới thiệu

Cũng đã có nhiều ứng dụng hỗ trợ bạn thực hiện thao tác mod tốc độ của game nhưng sẽ hơi phức tạp bởi có nhiều thao tác hoặc yêu cầu thiết bị của bạn cần phải được root nên sẽ khá là khó cho nhiều người. Nhưng với ứng dụng X8 Speeder này thì mọi yêu điểm đã được khắc phục bởi cơ chế của nó là sẽ can thiệp vào tập tin APK (tập tin cài đặt game) và thực hiện mod thêm menu hack speed vào game đó nên bạn sẽ không cần phải root thiết bị.


Lưu ý:
 • Đối với một số game online thì bạn hãy chắc chắn rằng bạn nhớ tài khoản để khi cài đặt lại game thì còn nhớ mà đăng nhập nhé.
 • Với một số game mà yêu cầu dữ liêu OBB thì bạn cần phải tải lại OBB và để trong đường dẫn Android/obb nhé.
 • Đối với game Online thì bạn không nên lạm dụng, vì có thể sẽ bị khóa tài khoảnTính năng ban MOD 

-Hỗ trợ Full máy
-Miễn phí toàn bộ
-No ADS

Đăng ký làm thành viên để tải về.

Cửa sổ Youtube bật lên, Bạn hãy nhấn nút Đăng Ký + Tích chuông rồi quay lại đây để tải

Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

6 comments

 1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGiRPwzJRX4qDMtOD1AavgpfYB_CuzoRfn6fX0bIMlrasofwOEAEgrbv_cmDBtfoNoAH1osuFA8gBCagDAcgDywSqBPkBT9DU_WgMU0tCHT1w7lv83_3oyXiMycZlJ96MJXnyRaP1FrcH8K1NqWjH7ah0NISRiEzuQ7wzccfuTCVicEnHKdpsgwxCLInSA7Hj46eaSndrCw1NtM1_IW1Bk0jTWKxWQoJ4RhT80zY1yEaDhjcJkvCmdfnCMXjrI-Gj3qvkPjiYCexyYYMOv1Ixdz3NRKUHCx9gEkUPJTgCNU9Ikq86wG-ygsZOTm-tGxtpCLkDYfyIHRrY10U9ydTBFkndo7concP1oBcxKDUYi-vEM6FfrFWF7vx55-r_EYM0n9MUKRDBEVRAfl1ujDObtO5XA1xtFxmVWoBEasOtwASNuNT-kAOIBaqX2oYpoAYu2AYCgAfz3LR6qAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwCgCOXjPrAIAtIIBwiAARABGB6xCcgkGOJlLrwggAoBigr2AWh0dHA6Ly9jbGlja3NlcnZlLmRhcnRzZWFyY2gubmV0L2xpbmsvY2xpY2s_JmRzX2FfY2lkPTI1NzE5MTE2MSZkc19hX2NhaWQ9MTEwMTk5MTQxNTQmZHNfYV9hZ2lkPTEwNzYzOTgwNjk4OSZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPSYmZHNfZV9hZGlkPTQ2MTIwMjE0ODk4OSZkc19lX21hdGNodHlwZT1jb250ZW50JmRzX2VfZGV2aWNlPW0mZHNfZV9uZXR3b3JrPWQmJmRzX3VybF92PTImZHNfZGVzdF91cmw9e3VuZXNjYXBlZGxwdXJsfZgLAcgLAeALAYAMAdgTAoIUERoPd3d3Lm5xY21vZC5zaXRliBQD&ae=1&num=1&cid=CAASEuRorl7CLKCMBPwmA0XBEWuaIQ&sig=AOD64_3Js46B756WprtIBFKtv3BKRRJ9Lg&client=ca-pub-2138092191362054&nb=9&adurl=https://shopee.vn/m/durex-official%3Futm_campaign%3Ds61792033_ss_vn_gddi_shopeemegasale99%26utm_content%3Ddisplay%26utm_medium%3Dseller%26utm_source%3Dgoogle%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIyvDx5svN6wIV0wHVCh0vwQV7EAEYASAAEgJw7_D_BwE

  ReplyDelete
 2. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPPFqqIgDYObaBYeE2QS4qZkIptWggWGEu9bd3wza2R4QASCtu_9yYMEFyAECqAMByAPJBKoE-wFP0MGpg2PHN6p8U-dsLl6ObFIu6vGoGxgsqHPPmQnarOj2pbr6SbVq0iD38VFhELtbZpsfp7zm1KEaNZl1nkb_HY1p3MA-tEyM7GYRCYL6a1ti6onbCpWvCIKRKlHAYU5ci1C8bxE1BHKFb3r55jzwblkEEGOTfC2O_qp9RIYJuRdX_Sg-9JPG6dLkX-_W6yAfZBaRRRewafaWaRcmdAoUCzP7hH5H5VvvSrTLmVFo6J6qB2jVCBsL6Wgh_AcUgmaIlf1Fgv0qPPynZaWZhPR0K0q-AJGvgepqSANo7cb5-XbUL4ffcWYNVdSSpbTv5aaccmoQ6PtaxG2eccAEy7W9mbwDiAXpsa37LJAGAaAGAtgGAoAHlZCq9gGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB5SYsQKoB6XfG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAaAI3uOnBLAIAtIIBggAEAIYGrEJkZPMP4g8nAuACgGYCwHICwHYEwqCFBEaD3d3dy5ucWNtb2Quc2l0ZQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3_piawO3_E6hlblLC5dgSsDGydgcjgb6Nt-sYWXfPwU3PkzJoFGMTtN92IkRcokkACon2Q1-5XsaTgjjhoy_xAzvssq7tAqgdfJox4qBiv3ghRAOToiXpp7LxYYj22_1cXxm__qa1x9ctaP4nzLAvTqT1fLA&sig=AOD64_3jXwYgijO_yb8QGKedt2KYhknpSA&client=ca-pub-2138092191362054&nb=17&adurl=https://shopee.vn/universal-link/brands.officialstore%3Fsmtt%3D9%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dseller%26utm_campaign%3Ds295384841_SS_VN_GDDI_Tet2021%26utm_content%3DGDN-Normal-Scheme-336x280%26deep_and_web%3D1%26pid%3Dgoogle%26c%3Ds295384841_SS_VN_GDDI_Tet2021

  ReplyDelete
 3. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CB9WIvJBcYMNyjYHaBKbDktAIlfrZhGHilpO1qQ3b2R4QASDizbhzYMEFoAHrqYOuAsgBAqkCI9_Va5_Qxz2oAwHIA8kEqgSmAk_QaovwEQimQOzdDZ_J7F33lWyasMDid6siO6cWFSp3DvxV-OAvQy3DvAIqs9sgJrt53x-nPvvsaW81Bot08Q--OBEuIDIxGxsszLVKad1PZaUfrGVeh9YF35PDTVAX3vro_uafHdPH7taZOF90Vb-h-4D7iNgjN1CAkpdoEf_1CHXvxA2oDOV8RbW29IrngMJRHh0Ubzp5iRcAcrQ5lo_AOKQjScVI-WqdpPCAHYtysmSiJArZk4I5g4VvU3E0SCj68vDtm7ef6CJ_p5D56_pgcpHxprze-pas7zcdV5JaewmtJboeI4JR_AHlz35xzAhb4ZRG-vTgnfgn5fkL5Ll1MBrjX3k2ywAs7DE5iJxu2fKjjvLMNDW1sumgTLzy22xXTh0jxMAEw8T3o7ADiAWDrdXGLJAGAaAGAtgGAoAH_dX80QGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwGgCKTrqQSwCALSCAYIABACGBqxCTKndOUFQw2ZgAoBigqdAmh0dHBzOi8vdHJhY2tpbmcubWVleWFkcy5jb20vdHJhY2tpbmcucGhwP2tleT01OTg4NzQxNjQxJm1hdGNodHlwZT0mZGV2aWNlPW0mY2FtcGFpZ25pZD0xMTk1OTM1OTEwNyZrZXl3b3JkPSZhZHBvc2l0aW9uPW5vbmUmbG9jX2ludGVyZXN0X21zPSZsb2NfcGh5c2ljYWxfbXM9OTA3NDA4NCZwbGFjZW1lbnQ9d3d3LmhheW1vZC50b3AmbmV0d29yaz1kJmNyZWF0aXZlPTQ5OTIyMzQ4MTEwNiZhZGdyb3VwaWQ9MTE2MDM5NDc1Nzc5JmZlZWRpdGVtaWQ9JmdjbGlkPXtnY2xpZH0mbHB1cmw9e2xwdXJsfZgLAcgLAeALAbgMAdgTCoIUEBoOd3d3LmhheW1vZC50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3bNECEA7CHchU63xS_F02aDpKkgdxg7yKEMpt-5AcUyEfES1WhNa63my8VG3eHOnCXRHUhMytjBAkR7f-k-tYaVMKZYtLf8JRlYHbniSaYEYk6Ok5EV1mFB4gXRBApXHE1_sasWo2ZNLBZxjIxnstms1YbgM&sig=AOD64_11CkjWum92BWfVLac25pWaKhPPRQ&client=ca-pub-4224266832727501&nb=49&adurl=https://meeyland.com/%3Fgclid%3DCjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SO_218Wi89HwqgppK6fLiKs3USJav5IT5bu7yz1IeitImw_ycurJF6xoCv60QAvD_BwE

  ReplyDelete
 4. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CB9WIvJBcYMNyjYHaBKbDktAIlfrZhGHilpO1qQ3b2R4QASDizbhzYMEFoAHrqYOuAsgBAqkCI9_Va5_Qxz2oAwHIA8kEqgSmAk_QaovwEQimQOzdDZ_J7F33lWyasMDid6siO6cWFSp3DvxV-OAvQy3DvAIqs9sgJrt53x-nPvvsaW81Bot08Q--OBEuIDIxGxsszLVKad1PZaUfrGVeh9YF35PDTVAX3vro_uafHdPH7taZOF90Vb-h-4D7iNgjN1CAkpdoEf_1CHXvxA2oDOV8RbW29IrngMJRHh0Ubzp5iRcAcrQ5lo_AOKQjScVI-WqdpPCAHYtysmSiJArZk4I5g4VvU3E0SCj68vDtm7ef6CJ_p5D56_pgcpHxprze-pas7zcdV5JaewmtJboeI4JR_AHlz35xzAhb4ZRG-vTgnfgn5fkL5Ll1MBrjX3k2ywAs7DE5iJxu2fKjjvLMNDW1sumgTLzy22xXTh0jxMAEw8T3o7ADiAWDrdXGLJAGAaAGAtgGAoAH_dX80QGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwGgCKTrqQSwCALSCAYIABACGBqxCTKndOUFQw2ZgAoBigqdAmh0dHBzOi8vdHJhY2tpbmcubWVleWFkcy5jb20vdHJhY2tpbmcucGhwP2tleT01OTg4NzQxNjQxJm1hdGNodHlwZT0mZGV2aWNlPW0mY2FtcGFpZ25pZD0xMTk1OTM1OTEwNyZrZXl3b3JkPSZhZHBvc2l0aW9uPW5vbmUmbG9jX2ludGVyZXN0X21zPSZsb2NfcGh5c2ljYWxfbXM9OTA3NDA4NCZwbGFjZW1lbnQ9d3d3LmhheW1vZC50b3AmbmV0d29yaz1kJmNyZWF0aXZlPTQ5OTIyMzQ4MTEwNiZhZGdyb3VwaWQ9MTE2MDM5NDc1Nzc5JmZlZWRpdGVtaWQ9JmdjbGlkPXtnY2xpZH0mbHB1cmw9e2xwdXJsfZgLAcgLAeALAbgMAdgTCoIUEBoOd3d3LmhheW1vZC50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3bNECEA7CHchU63xS_F02aDpKkgdxg7yKEMpt-5AcUyEfES1WhNa63my8VG3eHOnCXRHUhMytjBAkR7f-k-tYaVMKZYtLf8JRlYHbniSaYEYk6Ok5EV1mFB4gXRBApXHE1_sasWo2ZNLBZxjIxnstms1YbgM&sig=AOD64_11CkjWum92BWfVLac25pWaKhPPRQ&client=ca-pub-4224266832727501&nb=49&adurl=https://meeyland.com/%3Fgclid%3DCjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SO_218Wi89HwqgppK6fLiKs3USJav5IT5bu7yz1IeitImw_ycurJF6xoCv60QAvD_BwE

  ReplyDelete
 5. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CB9WIvJBcYMNyjYHaBKbDktAIlfrZhGHilpO1qQ3b2R4QASDizbhzYMEFoAHrqYOuAsgBAqkCI9_Va5_Qxz2oAwHIA8kEqgSmAk_QaovwEQimQOzdDZ_J7F33lWyasMDid6siO6cWFSp3DvxV-OAvQy3DvAIqs9sgJrt53x-nPvvsaW81Bot08Q--OBEuIDIxGxsszLVKad1PZaUfrGVeh9YF35PDTVAX3vro_uafHdPH7taZOF90Vb-h-4D7iNgjN1CAkpdoEf_1CHXvxA2oDOV8RbW29IrngMJRHh0Ubzp5iRcAcrQ5lo_AOKQjScVI-WqdpPCAHYtysmSiJArZk4I5g4VvU3E0SCj68vDtm7ef6CJ_p5D56_pgcpHxprze-pas7zcdV5JaewmtJboeI4JR_AHlz35xzAhb4ZRG-vTgnfgn5fkL5Ll1MBrjX3k2ywAs7DE5iJxu2fKjjvLMNDW1sumgTLzy22xXTh0jxMAEw8T3o7ADiAWDrdXGLJAGAaAGAtgGAoAH_dX80QGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwGgCKTrqQSwCALSCAYIABACGBqxCTKndOUFQw2ZgAoBigqdAmh0dHBzOi8vdHJhY2tpbmcubWVleWFkcy5jb20vdHJhY2tpbmcucGhwP2tleT01OTg4NzQxNjQxJm1hdGNodHlwZT0mZGV2aWNlPW0mY2FtcGFpZ25pZD0xMTk1OTM1OTEwNyZrZXl3b3JkPSZhZHBvc2l0aW9uPW5vbmUmbG9jX2ludGVyZXN0X21zPSZsb2NfcGh5c2ljYWxfbXM9OTA3NDA4NCZwbGFjZW1lbnQ9d3d3LmhheW1vZC50b3AmbmV0d29yaz1kJmNyZWF0aXZlPTQ5OTIyMzQ4MTEwNiZhZGdyb3VwaWQ9MTE2MDM5NDc1Nzc5JmZlZWRpdGVtaWQ9JmdjbGlkPXtnY2xpZH0mbHB1cmw9e2xwdXJsfZgLAcgLAeALAbgMAdgTCoIUEBoOd3d3LmhheW1vZC50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3bNECEA7CHchU63xS_F02aDpKkgdxg7yKEMpt-5AcUyEfES1WhNa63my8VG3eHOnCXRHUhMytjBAkR7f-k-tYaVMKZYtLf8JRlYHbniSaYEYk6Ok5EV1mFB4gXRBApXHE1_sasWo2ZNLBZxjIxnstms1YbgM&sig=AOD64_11CkjWum92BWfVLac25pWaKhPPRQ&client=ca-pub-4224266832727501&nb=49&adurl=https://meeyland.com/%3Fgclid%3DCjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SO_218Wi89HwqgppK6fLiKs3USJav5IT5bu7yz1IeitImw_ycurJF6xoCv60QAvD_BwE

  ReplyDelete
 6. https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CvHDukABiYu6HNoW09wXXwIy4AtzDyOJiyKyDyewKqvTC4Z8IEAEgrbv_cmDBtfoNoAHbsfDSAsgBCakC2GCDUb_wxz2oAwHIA8sEqgSYAk_QdqG9fVoypJjn_510LVDHmK9CG_RjbSFR18jEAnJnDK600SYZeDqTFTRyyzCILIQDqUHeAMLld03rX0T1A3PsQpYIdps4TGowI28NXcvA4bSf6Cky3G2OcXUgkNlQiayHE5GANJjitdJ59baDmB_9YP1d93afW5i7EUhVTe72mEAoU-j85_xoXBxdZhrcdTF1ePlg5Tz1OBOF1lky1Imegc3f1jT6cgo9PLsEId_X5aZONVXVxDKadyLlE9lSiPBz9IetDF8AwVj-I8dwHyUjpZC79n77JYrckP0n9_Ubag0a8mAFb9nNDlXnhtJxCHRGEewrZW8954EZvi_5fvTJms8ZqQb_wG9QsRtFczKXEC54NEBMNaHABMzw6923AogFzKeQpRiQBgGgBi7YBgKAB43Oj60BiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcAoAjl4z6wCALSCAYIABACGBqxCYHWDTkn9Z8zgAoBmAsByAsBgAwBuAwB2BMCghQRGg93d3cubnFjbW9kLnNpdGWIFAbQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3QW9_POW0mFTarhjFnjWFpLV_-lUgh8R6LKyt71vj0MGOZc7bFb5nXczH2_LD9o35SSzjCgGoQpsamcJUGaiJKop4_YRIDOCaZ22zwLB0Thbzpbneg4TN_-X7hPFWrHMxZWGCRvji6_wvjCIK3Kb6tYnA0zg&sig=AOD64_3cByAT9PEeRTcmTIAAKumQotmpfQ&client=ca-pub-2138092191362054&nb=9&adurl=https://tranecar.vn/%3Fgclid%3DCj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8Kuks8p4DfADJbxypW0V62MXF9Zy3_Hm0z-r6U6eKDARSkeqcGa-k_ftoaAmnBEALw_wcB

  ReplyDelete


EmoticonEmoticon