Bất động sản là gì

Bất động sản hay còn gọi là địa ốc hay nhà đất là một thuật ngữ pháp luật (ở một số nước như Liên hiệp Anh, Canada, Úc, Mỹ và Bahama) có ý nghĩa bao gồm đất đaivà những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất. Những thứ được xem là dính liền vĩnh viễn như là nhà cửaga ra, kiến trúc ở trên hoặc dầu khí, mỏ khoáng chất ở dưới mảnh đất đó.[1] Những thứ có thể dỡ ra khỏi mảnh đất như nhà di động,lều, nhà tạm thì không được xem là bất động sản.

Bất động sản ("real estate" hay "real property") có nghĩa ngược với động sản ("personal property").
Người sở hữu bất động sản được phép sử dụng, mua bán, cho thuê, làm quà tặng, dùng để ký quỹ, để di chúc lại cho người được thừa hưởng, hoặc để yên bất động sản của mình. Thị trường bất động sản có liên hệ mật thiết với thị trường vốnthị trường tài chính.


Nguồn gốc thuật ngữ

Từ "real" có nguồn gốc từ từ "res" trong tiếng Latinh có nghĩa là "vật", để phân biệt với "người". Vì vậy, pháp luật thường phân biệt rất rõ ràng giữa bất động sản ("real property") và động sản ("personal property"): ví dụ, quần áo, đồ nội thất, v.v...). Sự khác biệt về khái niệm giữa "bất động sản" và "động sản" là ở chỗ: bất động sản được chuyển nhượng cùng với đất đai, con động sản thì không.
Một số tài liệu lịch sử đã xác nhận lần đầu tiên thuật ngữ tiếng Anh của "bất động sản" được sử dụng vào năm 1666. Điều này chứng tỏ sự coi trọng của giai cấp phong kiến đối với đất đai cũng như quyền sử dụng đất.


Phân loại bất động sản

Bất động sản có thể phân thành ba loại:
 • Bất động sản có đầu tư xây dựng: bất động sản nhà đất (bao gồm đất đai và các tài sản gắn liền với đất đai), bất động sản nhà xưởng và công trình thương mại - dịch vụ, bất động sản hạ tầng, bất động sản trụ sở làm việc, v.v... Nhóm bất động sản nhà đất là nhóm cơ bản, tỷ trọng rất lớn, tính chất phức tạp cao, chiếm tuyệt đại đa số các giao dịch trên thị trường bất động sản của một nước.
 • Bất động sản không đầu tư xây dựng: Đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất hiếm, đất chưa sử dụng, v.v...
 • Bất động sản đặc biệt: các công trình bảo tồn quốc gia, di sản văn hóa vật thể, nhà thờ họ, đình chùa, miếu mạo, nghĩa trang, v.v...

Nói cách khác, Bất động sản được xem là đất đai và những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất đó. Người sở hữu Bất động sản được phép sử dụng, mua bán, cho thuê, làm quà tặng, dùng để ký quỹ, để di chúc lại cho người được thừa hưởng, hoặc để yên Bất động sản của bản thân.

Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

23 comments

 1. https://www.youtube.com/channel/UC7B6Ln-l8RYQEnqgofSXDog?sub_confirmation=1

  ReplyDelete
 2. https://www.youtube.com/channel/UC7B6Ln-l8RYQEnqgofSXDog?sub_confirmation

  ReplyDelete
 3. https://www.nqcmod.site/2019/08/fix-lag-free-fire-ob17-ho-tro-fps-cao.html?m=1

  ReplyDelete
 4. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2Q2ERieDXvyYIuSps8IPoeG94AKjqui3XNuA95WTCsSEhZ4LEAEgrbv_cmDBBcgBAqkCVSv7coUyDD6oAwHIA8kEqgTkAU_QmUBgUZQsmL0xTDiTlH1LwKJPfNPa6B_I_cN3NEIt9IHR4yCeRY2IyUQBefo1e-rKl2IVGiHMlW1kvz8u3YiBKTpTeB4mu4lE0MKgzuQIG7vXVPJ7a1yc76DdT0hPNjwvX4uv8-h7PY2JoDjdXTyKDkJNBE8kLNqKdG7EYqN8d-aRtofzRSqEXgRicISaDsMht3oXI8c9htd5p5Vj-zA2HYfcEKOPMVOJKuhcZ2OetrAyLn3Xc2H-2BjB-q12JYA9WxNA45SynSPzXttEE_pAseCRt-eEa0qhIICkGPL4CDkwgsAE8aPmyqMCiAXS_L3IGKAGAtgGAoAHw6bAlwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAaAIiOupBLAIAtIIBwiMYxABGB6xCfECuoMqnunFgAoBmAsByAsB2BMKghQRGg93d3cubnFjbW9kLnNpdGU&ae=1&num=1&sig=AOD64_1gj5P6h0u_B0uv3KVZeDyK1rlpwg&client=ca-pub-2138092191362054&nb=17&adurl=https://www.hanwha.com/en/news_and_media/newsroom.html%3Famc%3Dcmpid_A02_C11_D03%26gclid%3DEAIaIQobChMI_NOx8MvE6AIV5NRMAh2hcA8sEAEYASAAEgIWLPD_BwE

  ReplyDelete
 5. Replies
  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPCkCisGZXo-4OYmAwgPbj5WYA-_Ws8lctZ-lqaoLwI23ARABIK27_3JgwQWgAYT-_7YCyAEBqQIHinpuLoPHPagDAcgDwwSqBPcBT9CSTKgqcIsshkCba8VnkCLKIQRIYCN7hRxRJCU5C-do-heerTN7HuvwyiEmlE09J59234LwaGUWs0kLufeYcx8LTiKaVW_fdb4ZK8B9P1RJLM2wroK0BwWgcrr978-OgYHYRBPE3bJDnlfgq84QF27EaXoYp2tQiYI-WbjpeSn_Ro0FbkpW6Sn7luvlU-_adJiG751UobnTdNqryNdWlqUHKzdFX5HUWAcV8zqdB5ioJ57Ag_2DFEzDL_Tyy9cnbBNNpUSm-scoLVf0J4nH961i77e0I1EXmkJer36suDM2qkC0AWu8QCHoGj-0AjF8oBSL1xls8MAE07KkkPgCiAX_nofRJJAGAaAGUdgGAoAH5IGAyQGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAaAI8-OnBLAIAtIIBggAEAIYGrEJP1qZ7_rVKRqACgGKChZodHRwOi8vd3d3LmdpbnRlbGwudm4vmAsByAsB4AsB2BMKghQRGg93d3cubnFjbW9kLnNpdGU&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh37AEG1kWmFPUMzowrGtXMk5uM8ietANnDn2eKHMZvaej8WIOpMSyPER0a-kqQYXGxq3l81nI50bYI8snTvFXopipFYxmyPzJ-aesgUDVVT8ZrKfYY7dOYtTHD4fHj0A0H9BcTx8ImvKTK3uOOXMixwBM2hfo&sig=AOD64_3hXHqRVJ3gx-v6TQW3oSuCOW2uOA&client=ca-pub-2138092191362054&nb=0&adurl=http://gintell.vn/%3Fgclid%3DCjwKCAjwp-X0BRAFEiwAheRui33a-bfDe8W_aYeKeaIOkPeu-_ZOnrGwfKVFKhLql_NOCA3k_MnpORoC1bwQAvD_BwE

   Delete
 6. https://www.nqcmod.site/2019/07/learn.html?go=CjDJX&m=1

  ReplyDelete
 7. https://www.nqcmod.site/2019/07/learn.html?go=CjDJX&m=1

  ReplyDelete
 8. https://www.nqcmod.site/2019/07/learn.html?m=1

  ReplyDelete
 9. https://www.nqcmod.site/2020/09/download-free-fire-compress-ob23.html

  ReplyDelete
 10. Jsjsusisjwjjsiwiwwuuwuwuwwuuwuwuuwuwuu2u

  ReplyDelete


EmoticonEmoticon