Download GLTools No Root

Giới thiệu phần mềmGLTools là một ứng dụng cho phép chúng tôi truy cập các cài đặt nâng cao của GPU của điện thoại thông minh để định cấu hình hiệu suất của đồ họa trên màn hình của chúng tôi . Nó có thể được coi là một giải pháp thay thế cho Chainfire 3D, nói cách khác, chúng tôi sẽ có thể điều chỉnh đồ họa hoặc các ứng dụng và trò chơi yêu thích của chúng tôi. Để làm cho nó hoạt động, TÍNH NĂNG

Tối ưu hóa đồ họa ngay cả trên các thiết bị cầm tay cấp thấp.

Sửa đổi tên GPU và dữ liệu RAM và CPU của bạn.

Đạt được toàn quyền kiểm soát kết cấu. Bạn có thể nén, giải nén và thay đổi kích thước ngay cả khi GPU của bạn không hỗ trợ các hành động này.


Lưu ý:
  • Không tương thích với các trò chơi sử dụng Vulkan.
  • Tối ưu hóa các shader.
  • Sửa đổi độ phân giải và đồ họa của bất kỳ ứng dụng.
  • Cải thiện đồ họa bằng phương pháp khử răng cưa.
  • Đo lường các cải tiến đồ họa bằng bộ đếm FPS trên màn hình.
  • Thích chơi game với các tùy chọn đồ họa cho các chuyên gia.Tính năng ban MOD 

-Hỗ trợ Full máy
-Miễn phí toàn bộ
-No Root

Đăng ký làm thành viên để tải về.

Cửa sổ Youtube bật lên, Bạn hãy nhấn nút Đăng Ký + Tích chuông rồi quay lại đây để tải

Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

1 comment


EmoticonEmoticon