Chạy tất cả hệ điều hành máy tính lên Điện thoại Android │ Run PC on Android

Giới thiệu:
Hôm nay NQC MOD sẽ share Chạy tất cả hệ điều hành máy tính lên Điện thoại Android │ Run PC on Android  với các tính năng 


Chúng tôi đã thiết kế ứng dụng để làm cho bạn cảm thấy như bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows trên Điện thoại thông minh và Máy tính bảng của bạn. Chúng tôi có sẵn một số phiên bản Windows, chúng tôi cũng có Linux và IOS.
------


CÓ GÌ MỚI

Ứng dụng được sửa đổi hoàn toàn
Thêm truy cập internet
Thêm Đọc ảnh và video từ thiết bị
Thêm mua trong ứng dụng
Thêm trình phát đa phương tiện
Thêm tùy chọn Trình bảo vệ màn hình
Thêm Lưu ngày
----DOWNLOAD VỀ MÁY----
Tải về Link Server 1 Ấn độ

Tải về Link Server 2 VN

Tổng quan:
Dung Lượng: 100MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .zip file by NQC MOD


Video Test
Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

9 comments


EmoticonEmoticon