Ứng dụng GLTools Liên Quân NO ROOT - Giảm đồ họa game Liên Quân giúp máy yếu Chơi mượt & Vào trận 0s


Giới thiệu:
Hôm nay NQC MOD sẽ chia sẻ cho các bạn GLTools Liên Quân NO ROOT - Giảm đồ họa game Liên Quân giúp máy yếu Chơi mượt & Vào trận 0s với các tính năng

TÍNH NĂNG

-Hỗ trợ giảm đồ họa game Liên Quân theo 3 cấp độ tùy chọn : Vừa - Trung Yếu - Cực yếu 

-Hỗ trợ tính năng Tải tướng nhanh và Chọn tướng nhanh cho tất cả máy Mạnh -Trung - Yếu - Cực yếu

-Hỗ trợ tối ưu FPS và PING khi đang trong trận & đang Combat

-Hỗ trợ Tối ưu Game (Xóa Background và các hình ảnh sự kiện, Các hiệu ứng...) giúp vào Game nhanh hơn cho tất cả máy

-Hỗ trợ Vào trận nhanh 

-Hỗ trợ Tối ưu FPS giúp ổn định FPS khi đang combat trên những máy yếu

-Phiên bản GLTool được phát triển ở kênh NQC MOD là phiên bản NO ROOT và hoạt động trên mọi thiết bị

----DOWNLOAD VỀ MÁY----

Tổng quan:
Dung Lượng: 370MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .OBB + ZIP file by NQC MOD


Video TestDùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

0 Comments

Post a Comment