APP VPN 4G Tốc Độ Cao Không Giới Hạn Vĩnh Viễn - Mới Nhất 2021Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ đến AE: File kết nối mạng 4g VT miễn phí tốc độ cao cho điện thoại Android . Tools này sẽ tạo một mạng định tuyến VPN ảo. Hệ thống mạng ảo này sẽ giúp người dùng vào mạng 3G, 4G VT miễn phí tốc độ cao và dung lượng không giới hạn của hệ thống mạng. Nó hoàn toàn miễn phí.

WOLF INJECTOR PRO là ứng dụng khách SSH và máy khách VPN có tiêu đề yêu cầu HTTP tùy chỉnh để lướt web an toàn

  XIN ĐỌC TRƯỚC KHI BẠN TẢI XUỐNG

Lưu ý:

- Không thể ngắt kết nối vpn khi kết nối, hãy thử sử dụng bật / tắt dữ liệu để buộc dừng vpn.

Tính năng:

✔️ Lướt web an toàn bằng SSH và VPN

✔️ Tiêu đề yêu cầu tùy chỉnh

✔️ Máy chủ VPN miễn phí

✔️ Thay đổi DNS

✔️ Chia sẻ kết nối SSH / VPN của bạn (Hotspot hoặc USB Tethering)

✔️ Xuất cấu hình

✔️ Không cần root

Công cụ dễ dàng để sửa đổi các yêu cầu và truy cập các trang web bị chặn đằng sau tường lửa bằng SSH và VPN. Nhận máy chủ vpn miễn phí không giới hạn mà không cần tên người dùng, mật khẩu, đăng ký và giới hạn băng thông.

Tại sao tùy chỉnh HTTP:

Người dùng thân thiện

Server Máy chủ vpn miễn phí không giới hạn

Tiêu đề yêu cầu HTTP tùy chỉnh

2 trong 1 (Máy khách SSH và VPN)

Hỗ trợ SSH & VPN SNI (Chỉ định tên máy chủ)

Quyền:

Quyền truy cập ảnh, phương tiện và tập tin

Cấp quyền HTTP Cấu hình đọc và ghi tùy chỉnh

Cho phép tạo và quản lý các tế bào điện thoại

Cấp quyền HTTP Custom để tạo hwid và đọc thông tin thẻ isp

Quyền truy cập vị trí của thiết bị này

Cấp quyền HTTP Custom để đọc ssid, chỉ dành cho HĐH> = 8 (Oreo)

Cách chia sẻ kết nối kết nối:

Khởi động máy khách SSH hoặc VPN cho đến khi được kết nối

Bật kết nối hotspot / usb

Log Kiểm tra nhật ký, nó sẽ hiển thị thông tin tethering ip: port server dưới dạng proxy, nếu không hiển thị proxy mặc định cho Hotspot 192.168.43.1 và USB Tether 192.168.42.129 port 7071

Máy khách kết nối với hotstpot và đặt máy khách proxy như thông tin nhật ký từ HTTP Custom (bạn có thể thấy hình ảnh trên cùng về cách thiết lập proxy từ Android, nếu bạn sử dụng máy tính để bàn, vui lòng sử dụng proxy sau đó đặt proxy dưới dạng HTTPS trong proxifier)


Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

1 comment

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaBD-GFaaYb_pKNWc9AWaia9oo6344mXYsamXhQ-k5_LtlQIQASCtu_9yYMEFoAGP4MXfA8gBCakCstpqW9ZgRT6oAwHIA8sEqgSQAk_QvJ40FjgrcFX7Inv4gMzhP5tDFOQlP4-EgnHtjPYo05q1svFiwHm969Nrb-iuLWrgfTcqzt8MK4QWmpxplrJq4MuNMcK9owH5X6zAyQ0MJvAgN-I3VasBZMMYtsSk2DmOuOGqQAQIulX9YJqxtNXWgDKJ3vjoeFEd0emo4hsIPL7CtxvsUjfMfcRjXHyMqA7xHM1jc3YUoN0nkBrRt7t4LLWM6F3D5Cwnyhk260nV86dn3nMhz2CjqK627rMY2aD6HG4OJQoqL31Huzlwjndqv8L09aO4r_ayZqyAxiiDCvKdSTfWXXR9scGIKMtXkgoAuR-issXIyTkvzbBBUf3EI9vB142ePZr4Ksz28uNqwATxzf2-9AKIBf_9w_kkkAYBoAYu2AYCgAf0we3IAYgHAZAHAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAKAI7-OnBLAIAtIIBggAEAIYWrEJTVeUE4bNs_-ACgGKCpkBaHR0cHM6Ly90cmFja2VyLmJyZm9ybWVycy5jb20vY2FtcGFpZ24vdHJhY2svMTc1Mj91cmw9e2xwdXJsfSZnX25ldD1kJmdfa2V5PSZnX2NyZT01NTMwMjUzMzg3NTgmZ19wbGE9d3d3Lm5xY21vZC5zaXRlJmdfbXR5PSZnX2Rldj1tJmdfdGFyPSZnY2xpZD17Z2NsaWR9mAsByAsB4AsBgAwBuAwBuBOIJ9gTDIIUERoPd3d3Lm5xY21vZC5zaXRliBQB0BUBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSQwCNIrLMPXHU2xFaOnr8Qs6Kr2ovepaAlDROqdttOxR4Sd3RIXoODj5Kl_tmLIkdYWEqgxwpRq4tKHZ6hSgPknr89WsYAQ&sig=AOD64_01aNTim9_QFH6ROVCSYJdif-Djqw&client=ca-pub-2138092191362054&nb=9&adurl=https://alphacell.co/vn/filedownloader/%3Faffl%3D677%26pubid%3Dwww.nqcmod.site%26token%3DCNgNEIUMGIIJ..Cj0KCQiA-eeMBhCpARIsAAZfxZDGQgQn0gqZoqXGw9JQKsb135GUW6ImeP1TT-v8jI2u1Rwy34O8Z00aAmYTEALw_wcB%26gclid%3DCj0KCQiA-eeMBhCpARIsAAZfxZDGQgQn0gqZoqXGw9JQKsb135GUW6ImeP1TT-v8jI2u1Rwy34O8Z00aAmYTEALw_wcB

    ReplyDelete


EmoticonEmoticon