Trình duyệt dành cho H4cker , Developers và người thích vọc Code


 Tab WebView, với tùy chỉnh về liên kết nhấn và xem trước hình ảnh và cách di chuyển từ tab này sang tab khác mà không làm mất trạng thái WebView;


Thanh ứng dụng trình duyệt với URL hiện tại và tất cả các hành động trong menu bật lên như mở tab mới, tab ẩn danh mới, lưu URL hiện tại vào danh sách yêu thích, lưu trang để sử dụng ngoại tuyến, xem Chứng chỉ SSL được sử dụng bởi trang web, bật Chế độ Máy tính để bàn, v.v. (các tính năng tương tự như Ứng dụng Google Chrome);

Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển, nơi bạn có thể thực thi mã JavaScript, xem một số thông tin mạng, quản lý bộ nhớ của trình duyệt như cookie, window.localStorage, v.v.;


Trang cài đặt, nơi bạn có thể cập nhật cài đặt chung của trình duyệt và bật / tắt tất cả các tính năng được cung cấp bởi Flash_inappwebview cho mỗi Tab WebView, chẳng hạn như bật / tắt JavaScript, bộ nhớ đệm, thanh cuộn, cài đặt tác nhân người dùng tùy chỉnh, v.v. và tất cả Các tính năng dành riêng cho Android và iOS;

Lưu và khôi phục trạng thái Trình duyệt hiện tại.

Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

0 Comments

Post a Comment