Cách xem tin nhắn Messenger, Zalo đã bị gỡ ,Cực đơn giản trên Điện Thoại


Ứng dụng 
NotiManager (NotiSave: notification History Saver) cho phép bạn lưu tất cả các thông báo sắp tới trên điện thoại di động của mình. Với ứng dụng NotiSave này, bạn có thể quản lý tất cả các thông báo tại một nơi và có thể giữ cho thanh Noti (Thanh thông báo) của bạn luôn sạch sẽ.


Trình tiết kiệm thông báo cho WhatsApp:
Ứng dụng Notisave giúp bạn lưu các thông báo của WhatsApp và bạn cũng có thể xem các tin nhắn đã xóa của WhatsApp. Ứng dụng này cũng hoạt động như Khôi phục tin nhắn hoặc trình tiết kiệm tin nhắn cho WhatsApp vì nó khôi phục tin nhắn đã xóa và lưu tin nhắn của WhatsApp. Nó lưu thông báo của WhatsApp và giữ cho noti-bar của bạn luôn sạch sẽ.
Lưu Trạng thái của WhatsApp:
Bên cạnh việc lưu thông báo của WhatsApp, ứng dụng Notisave cũng lưu trạng thái của WhatsApp chỉ trên một tab duy nhất. Bạn có thể xem tất cả các trạng thái WhatsApp và lưu trạng thái yêu thích của mình chỉ bằng cách nhấp vào nút tải xuống. Bạn không cần tải xuống bất kỳ ứng dụng StatusSaver nào khác cho WhatsApp, Bạn cũng có thể tải xuống trạng thái video của WhatsApp một cách dễ dàng.


Đôi khi chúng tôi vô tình xóa tất cả các thông báo của mình mà không xem tất cả chúng nhưng giờ đây bạn có thể xem tất cả thông báo của các ứng dụng đã cài đặt của mình tại một nơi và có thể đọc chi tiết chúng một cách dễ dàng. Quản lý các thông báo gần đây của bạn, tạo lịch sử thông báo trong ứng dụng duy nhất này (NotiSaver). Ứng dụng Trình tiết kiệm thông báo này giúp bạn lưu thông báo của một ứng dụng cụ thể cũng như lưu thông báo của tất cả các ứng dụng.

🌟Tính năng hàng đầu: 🌟

✓ Giao diện người dùng đơn giản.


✓ Dễ dàng quản lý thông báo của tất cả các ứng dụng một cách riêng biệt.
✓ Xem và lưu thông báo của WhatsApp hoặc bất kỳ ứng dụng xã hội nào khác.
✓ Tự động lưu tất cả các tin nhắn mới.
✓ Đọc tin nhắn WhatsApp mà không cần đánh dấu đã đọc .
✓ Tự động lưu trạng thái WhatsApp.
✓ Trình quản lý lịch sử thông báo cho tất cả các ứng dụng.
✓ Giữ Thanh Thông báo của bạn sạch sẽ.Ứng dụng được hỗ trợ:

✓ Lưu tất cả tin nhắn và thông báo của WhatsApp.
✓ Lưu tất cả tin nhắn của Messenger.
✓ Cũng lưu thông báo của tất cả các ứng dụng xã hội khác.
✓ Chọn các ứng dụng có thông báo bạn muốn lưu.
✓ Đọc tất cả các tin nhắn trò chuyện mà không hiển thị trực tuyến hoặc không hiển thị lần cuối.
✓ Đồng thời trả lời tin nhắn WhatsApp và Messenger của bạn từ Ứng dụng NotiSave (Trình tiết kiệm thông báo) này.

Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

0 Comments

Post a Comment