DOWNLOAD APP STORE CHINA ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI MOD CHO ANDROIDMod (viết tắt của modification - nghĩa là: độ chế) là một sự thay đổi của người chơi hoặc người hâm mộ của một trò chơi điện tử[1] thay đổi một hoặc nhiều khía cạnh của trò chơi đó, chẳng hạn như đồ họa hoặc hành xử trong trò chơi. Các mod có thể bao gồm từ những thay đổi nhỏ và tinh chỉnh để hoàn thành đại tu, và có thể mở rộng giá trị chơi lại và sự quan tâm của trò chơi.


Việc sửa đổi trò chơi cũng có thể được hiểu là hành động tìm kiếm và cài đặt các bản mod cho trò chơi của người chơi, nhưng hành động điều chỉnh các cài đặt và tùy chọn có sẵn không thực sự là sửa đổi.

Mod được cho là trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong thành công thương mại của một số trò chơi, vì chúng thêm chiều sâu cho trò chơi gốc, và có thể vừa hữu ích cho người chơi vừa là phương tiện thể hiện bản thân.


Mọi người có thể trở thành người hâm mộ của các mod cụ thể, ngoài những người hâm mộ trò chơi mà họ tham gia, chẳng hạn như yêu cầu các tính năng và thay đổi cho các mod này. Trong trường hợp các mod rất phổ biến, người chơi có thể phải làm rõ rằng họ đang đề cập đến trò chơi chưa được sửa đổi khi nói về việc chơi một trò chơi. Thuật ngữ vanilla thường được sử dụng để làm cho sự khác biệt này. Chẳng hạn "Vanilla Battlefield 1942" đề cập đến trò chơi Battlefield 1942 gốc, chưa mod (độ chế). 


Ngay từ những năm 1980, các mod trò chơi video cũng đã được sử dụng cho mục đích duy nhất là tạo ra nghệ thuật, trái ngược với một trò chơi thực tế. Điều này có thể bao gồm ghi lại các hành động trong trò chơi như một bộ phim, cũng như cố gắng tái tạo các khu vực thực tế trong trò chơi mà không liên quan đến giá trị chơi trò chơi. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng của sửa đổi trò chơi video nghệ thuật, cũng như machinima và demoscene.

Các trò chơi phổ biến có thể có hàng chục ngàn mod được tạo cho chúng. Các trang web phổ biến dành riêng cho mod bao gồm Nexus Mods, GameBanana, Mod DB và Steam Workshop.

TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG:
- KHO TRÒ CHƠI MOD SẴN
- KHO APP MOD SẴN
- ĐA DẠNG THỂ LOẠI

Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

0 Comments

Post a Comment