DOWNLOAD M.phí 100 GB S.lưu Đ.mây Degoo

Degoo: Dịch vụ sao lưu an toàn trên đám mây miễn phí 100GB! Hãy lưu trữ tập tin của bạn miễn phí với Degoo.

Chọn những gì bạn muốn sao lưu, như ảnh hoặc tài liệu , và chúng tôi lưu giữ tất cả một cách an toàn trên dịch vụ lưu trữ đám mây trực tuyến của Degoo.


Nhờ vào 
các thuật toán mã hóa cao cấp, các tập tin sao lưu của bạn được lưu trữ an toàn trên đám mây và luôn được bảo vệ. 

Các tính năng của Degoo Bảo mật: chúng tôi mã hóa tất cả các dữ liệu của bạn bằng thuật toán mã hóa cấp quân đội trước khi tải lên trên đám mây.
Lưu trữ tin cậy: chúng tôi lưu trữ nhiều bản sao của mỗi tập tin để đảm bảo chúng luôn sẵn có khi bạn cần.Tự động: chúng tôi phát hiện ra khi bạn chụp nhanh một bức ảnh mới hoặc thêm một vài tập tin và đảm bảo cho sao lưu của bạn luôn cập nhật. Không bao giờ phải suy nghĩ về việc sao lưu lại nữa!
Luôn trực tuyến: bạn có thể khôi phục các tập tin của mình từ lưu trữ đám mây về bất kỳ máy tính nào trên thế giới bất khi nào bạn muốn.
Những người khác nói gì về DegooNếu bạn cần hơn 100 GB, bạn có thể nâng cấp tài khoản miễn phí của mình thành các tài khoản cao cấp với mức giá phải chăng, chỉ từ 2,99$/tháng.

Bạn còn chờ gì nữa? Hãy đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí cho mình trước khi quá muộn! Đừng bao giờ để mất một bức ảnh nào nữa! 


Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

1 comment

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDWhQi6TiX66NDc6qgAO995jYDr61rdpgnfjs_uIMCxABIK27_3Jgwc2IDqABp9nlwwPIAQOoAwHIA8kEqgT_AU_QPL3aQj9f5FcVGlVBQanC2mxfgYUZlLS9WvrafETpZGKp3b2rkrjsjIVzS9LVnRO-oR0jZHQ9Tfqm7aEhinXZrmBbzOi8UAfjVddUITiJdox5WYsVKGuUHBHj0T0Gr7GmYWjmAnIi9z9kj9B7XJbrWoX32TjNjL-tXaoPQJdCwb9LeJiITPC_bsDfkSvXzS63CPt9XctpFTqkuWZfUJFkkGX_umN7wHKTbrqfvKQHu_bDAhgCSnR9aYdCPsEjd7FJqWUfQPmv9TCroW0ryjN_D8F7ifzePmjdD7wpMx_S-3HGwvCiQsvGLWfoqOtqfKFqrgAidWjDS8SSBD7SG8AE-efS7rsDiAWDsMWqLJAGAaAGA9gGAoAHwaaaPIgHAZAHAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHlJixAqgHpd8bqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcBoAjI5T6wCALSCAYIABACGBqxCZe-XUEh5rhkgAoBmAsByAsBuAwB2BMCghQRGg93d3cubnFjbW9kLnNpdGWYFgE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3-pVWNVQNS6jWH7sEGZllRteTWGsChsQ6bxpxnjeFlXVx4COld_SI8PivtNGEeSeqx-oapIb192ZwWqhFgWG-dcT4zClfEUmW-cQTPNm1gb_E6msTpV52oQMu1VU9uO0mgXuePJV1dT2eHs3JocSr1D8ZrrM&sig=AOD64_3dqMpPuiSIGv_awab4MB0gWtcX_A&client=ca-pub-2138092191362054&nb=49&adurl=https://www.thegioididong.com/bo-suu-tap-elio-nang-xuan%3Fgclid%3DCjwKCAiAz4b_BRBbEiwA5XlVVisFzcDvikbBDYxjT1q26_HVD4oD92Vfk3xPjsl-6V_VuP4xIOZO9xoC9tgQAvD_BwE

    ReplyDelete


EmoticonEmoticon