CODE XEM MESS NGƯỜI KHÁC

Giới thiệu phần mềm
Code thực chất là một đoạn mã tin học. Tên khai sinh là QR Code viết tắt của từ Quick Response Code tức là mã phản hồi nhanh.

Hình dạng thường thấy của code là 1 dạng mã vạch 2 chiều kiểu ma trận. Bạn không thể đọc hiểu được ý nghĩa của code nếu không dùng các máy quét mã QR code hoặc 1 chiếc smartphone với ứng dụng để đọc mã vạch QR code chuyên biệt.Lợi ích của code là gì?
Code là một đoạn mã tin học. Vậy thì nó mã hóa những cái gì?

Nói một cách đơn giản và thân thiện hơn thì code sinh ra là 1 dạng mã hoá dùng để thay thế ngắn gọn cho chuỗi ký tự nào đó ví dụ như: URL, SMS, thông tin địa chỉ, số điện thoại… hoặc 1 nội dung đặc biệt bất kỳ.

Khi bạn đọc được mã qr code, vì là mã phản hồi nhanh nên nó sẽ dẫn bạn tới một trang web, gọi đến một số điện thoại, xem một tin nhắn, văn bản… mà không phải cất công đi tìm hay lên search cho mất thời gian”
----DOWNLOAD VỀ MÁY----
Link tải băng thông thấp (Low Download)
Hoặc
Tải Nhanh

Sự ra đời của mã Quick response code

QR Code là một mã vạch hai chiều được phát triển bởi công ty Denso Wave ở Nhật Bản vào năm 1994. Như đã nói ở trên chữ “QR” xuất phát từ quick response có nghĩa là đáp ứng nhanh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc độ cực cao.


Nói cho rõ hơn nhé. Từ năm 1974, mã vạch đã được ứng dụng trong các siêu thị lớn và vừa – là một tập hợp nhiều vạch màu đen dày, đậm khác nhau trên bao bì sản phẩm cùng với một máy quét thích hợp, cho phép có thể đọc được giá cả và thông tin sản phẩm được mã hóa trên đó..

Tính năng 

-Hỗ trợ Full máy
-Miễn phí toàn bộ


Đăng ký làm thành viên để tải về.

Cửa sổ Youtube bật lên, Bạn hãy nhấn nút Đăng Ký + Tích chuông rồi quay lại đây để tải


Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

9 comments

 1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6wiGWJsZX-aGOo_GoAPOiaGwD5aDhKpeh4D_8fkLleXav80BEAEg4s24c2DBBaABoYHD_gLIAQOoAwHIA8kEqgTmAU_QCWrmRABrHy8grReA9KfCfFTq9dQ7DDrTQ-tBvVPFuqpjq5BrFWEnE8Rl_yR8UKxf6qU0q4yDsndyB-lRjREwe3Zs575o2ivkLihhmkFuZq1l0br9XYiKlG1BYt6AvGOtEQoZucaWLhhq3BeTXqUZ7A1tm6ZjG6nQFASN6e-YdJ_Jepl3yuKutHHjBi2NuHkjV7d1a9gOcyizxuScjwU9ajcHYSyXtOQ9nDx-wH0hV54FLqUb43PqH9jwz9T5LvWnV2c3JDn7Z9ocouUVuokuIGLavfmwcHXVIC5mlmXQ7DbjiH6mwATO06GEkwOIBaeN0qEnkAYBoAYD2AYCgAfH_ryBAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcBoAjJ46cEsAgC0ggGCAAQAhgasQlL4SwDzC6P14AKAZgLAcgLAdgTCoIUEBoOd3d3LmhheW1vZC50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3bzG4bpr7G44_h9_Vxwy6VvsrJyfiWhnARmEFlM9pHvVA1hpAtpU1KyQF1J08GVAAs0DnhNOn3XtEYXa1ubOXolFtAj7f5xRxwHVcddSeToMoYp7Jch3GFTjCKlnS789e3RAPjRnVxy0so9ZFoZLpVW3KwSQ&sig=AOD64_19rVpaJICgOB2IjgWvL25wpFdCrw&client=ca-pub-4224266832727501&nb=49&adurl=https://www.thei.edu.hk/tc/faculty/science-and-technology%3Fgclid%3DCj0KCQjw6uT4BRD5ARIsADwJQ1_K4nAuJgT99KZkAtSxShAUuMsZsy2532Dg0alKlvjmRyUZzebYfPkaAlQ9EALw_wcB

  ReplyDelete
 2. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6wiGWJsZX-aGOo_GoAPOiaGwD5aDhKpeh4D_8fkLleXav80BEAEg4s24c2DBBaABoYHD_gLIAQOoAwHIA8kEqgTmAU_QCWrmRABrHy8grReA9KfCfFTq9dQ7DDrTQ-tBvVPFuqpjq5BrFWEnE8Rl_yR8UKxf6qU0q4yDsndyB-lRjREwe3Zs575o2ivkLihhmkFuZq1l0br9XYiKlG1BYt6AvGOtEQoZucaWLhhq3BeTXqUZ7A1tm6ZjG6nQFASN6e-YdJ_Jepl3yuKutHHjBi2NuHkjV7d1a9gOcyizxuScjwU9ajcHYSyXtOQ9nDx-wH0hV54FLqUb43PqH9jwz9T5LvWnV2c3JDn7Z9ocouUVuokuIGLavfmwcHXVIC5mlmXQ7DbjiH6mwATO06GEkwOIBaeN0qEnkAYBoAYD2AYCgAfH_ryBAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcBoAjJ46cEsAgC0ggGCAAQAhgasQlL4SwDzC6P14AKAZgLAcgLAdgTCoIUEBoOd3d3LmhheW1vZC50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3bzG4bpr7G44_h9_Vxwy6VvsrJyfiWhnARmEFlM9pHvVA1hpAtpU1KyQF1J08GVAAs0DnhNOn3XtEYXa1ubOXolFtAj7f5xRxwHVcddSeToMoYp7Jch3GFTjCKlnS789e3RAPjRnVxy0so9ZFoZLpVW3KwSQ&sig=AOD64_19rVpaJICgOB2IjgWvL25wpFdCrw&client=ca-pub-4224266832727501&nb=49&adurl=https://www.thei.edu.hk/tc/faculty/science-and-technology%3Fgclid%3DCj0KCQjw6uT4BRD5ARIsADwJQ1_K4nAuJgT99KZkAtSxShAUuMsZsy2532Dg0alKlvjmRyUZzebYfPkaAlQ9EALw_wcB
  code đây à ad

  ReplyDelete
 3. https://www.nqcmod.site/2020/02/tro-choi-nay-khong-phai-la-chinh-thuc.html

  ReplyDelete
 4. https://www.nqcmod.site/2020/02/tro-choi-nay-khong-phai-la-chinh-thuc.html

  ReplyDelete
 5. ngoclieparmy3@gmail.com cho mk xin code với

  ReplyDelete


EmoticonEmoticon