MOD Khung & Rank Thách Đấu Liên Quân mùa 12 » Lên Rank Thách Đấu chỉ trong 5 phút

Giới thiệu:
Hôm nay NQC MOD sẽ Hướng dẫn MOD Khung & Rank Thách Đấu Liên Quân mùa 12 » Lên Rank Thách Đấu chỉ trong 5 phút  với các tính năng 


-CÁC RANK ĐỒNG, BẠC → TINH ANH THÀNH RANK THÁCH ĐẤU CHỈ TRONG 5 PHÚT

-KHUNG BẠC → TINH ANH THÀNH KHUNG THÁCH ĐẤU & HIỆU ỨNG ĐỌC LẠ

-NQC MOD CAM KẾT AN TOÀN 100%, KHÔNG KHÓA NICK, RANK NÀO CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

----DOWNLOAD VỀ MÁY----
Tải về Link Server 1 Ấn độ
Đã nhận link tải

Tải về Link Server 2 VN

Tổng quan:
Dung Lượng: 11MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .zip file by NQC MOD


Video Test
Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

1 comment

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cq-LLkSROX6KOAqO6iga8xJuoDdyzmoFfnrWvz50Mgp3coNQBEAEgrbv_cmDBBaABzLrf5gLIAQKpAjOPq76DUYE-qAMByAPJBKoEgQJP0De5A8UxmLFw8w1gwFWhN5IW1Bm6nJgRcticcg2KgMQQXmeREYcTHd3AvS9WypzIsExbi8na9dlzO__1MMPJhZqW85fzZ58yN47QEa9xcH_e3iWsmUlc6liABEhMl5zjIfa8tvk3i5L3WVX5WYxY4aRSTFrU4hwYgFJapYzR8GMQljwiFqDVE41QZB8fTKFbBYm3fVb4tukAn39M8f_oqC7P_omjmJPbkkFQmJ0s2a9-3H_MPHRGSME__eX9tp98WavujOtQmAMdsnPZ5I2fLTpXyyGHeZ0q4ZSl9kOCbV--Ecml-S2dTs-8qHbJJNgKINhh5p0kAEZdXmgmT4SZW8AE0q223p0DiAWEzdyCKZAGAaAGAtgGAoAHnMWgmQGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAaAI3eOnBLAIAtIIBggAEAIYGrEJKR03-Y3g_IGACgGYCwHICwHYEwKCFBEaD3d3dy5ucWNtb2Quc2l0ZZgWAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ffIF69-flFtQwTPMnDeu3eBdpt7e0iWK5TX8cFCh7N4_9s1R1zQPj8R9qtIpWgbjFYN4gBIKLY6ABY59vSyqnYOVfcUwCNH-JdhOLlh1fyA7ITeH79jrA3iuD1rEn7_gMH08DNC7CPlKLmO40y2oV5EBrcw&sig=AOD64_3aRHe1Fu1QJ6mXpCUXcJKDs_Qvmw&client=ca-pub-2138092191362054&nb=17&adurl=http://www.xpandercross.vn%3Fmmv_campaign%3DXpanderCrossMY20%26utm_source%3DPaid.GG.GDN%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DBSD%26utm_content%3Damplify%26gclid%3DCjwKCAjw4rf6BRAvEiwAn2Q76qNSbY1DZ_Kjw6gYF7lfdl2WFnvig6TYrIhN5Vqw6RSFhWYj286OwRoCLzcQAvD_BwE

    ReplyDelete


EmoticonEmoticon