Update Ứng dụng MOD thanh trạng thái (Stt3) hiệu ứng cực đẹp mới nhất cho Full Máy - NO ROOT


Giới thiệu:
Hôm nay NQC MOD sẽ chia sẻ cho các bạn Update Ứng dụng MOD thanh trạng thái (Stt3) hiệu ứng cực đẹp mới nhất cho Full Máy - NO ROOT
với các tính năng: 

►Hỗ trợ MOD giao diện thanh trạng thái theo ý thích

►Phiên bản MỚI giao diện đẹp, dễ sử dụng

►Tối ưu hóa hết mức, hoạt động tốt trên tất cả dòng máy (5.0+)

►Menu Hiệu ứng gần 10 hiệu ứng MOD cực đẹp 

►MOD Giao diện thanh trạng thái siêu đẹp được bố trí sẵn mà không cần chỉnh sửa file SystemUI hay sửa Code...

►MOD chỉ với 1 cú click, cho tất cả Android - NO ROOT

►Ứng dụng hoàn toàn tối ưu, hoàn toàn không gây giật lag cho mọi Android, và nó chỉ tốn 1MB RAM và 0.2% PIN 

-CÒN NỮA... XEM TRONG VIDEO

----DOWNLOAD VỀ MÁY----
Tải về Link Server 1 Ấn độ
Đã nhận link tải

Tải về Link Server 2 VN
Tổng quan:
Dung Lượng: 7MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .APK file by NQC MOD

Video TestDùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

6 comments

 1. https://www.nqcmod.site/2019/07/learn.html?showComment=1585076655807&m=1#c551584229089811971

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmlsrAXriYZHUMKewz7sP0-eskAqr_JXnZ578l4y3D_LomPuECxABIK27_3JgwQWgAafZ5cMDyAEDqAMByAPJBKoEjQJP0DJ41C4GF2wTB-bciVNmVe8TR9K0Owos88Tdq2sfTfV6zSfWZL9XBaUxJ0UaREpljzdwWMJKp6c_r8-Jx4tCE9GC-qW9lxqpPSOVVJgIEX4NHDJEKuzVScCy0yfO_uyPAG_covNmN02Jq5GbwTG7seBkH2Yb7SWNl2teQTGxpsPLHRmHMgNjfwggP32_m4Xscm0k2DxqcqkWhZ8dLRKRldPUYrtZYfL08ty0wIUjM4MdgBenPLCiNN83ujo4EgRVnASTmRoBQK23-kSdTxyqA9w77N8-7_q4n2OEC2zepIdrY5WbQEcgHLl_HQ_afhFHE0NLN5UjcJQ1st5ghRZVdg3WjIFSepXOECkt6sAEzr-L7ecDiAWmq92OO5AGAaAGA9gGAoAHwaaaPIgHAZAHAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAaAIluupBLAIAtIIBggAEAIYGrEJAXEM7n_seAqACgGYCwHICwG4DAHYEwKCFBEaD3d3dy5ucWNtb2Quc2l0ZdAVAZgWAYAXAQ&num=1&cid=CAMSeQClSFh31llGO1W_ClkzPnGLUQKG64k7QYqzPUPRlyRYFldeR0pIzTxETe3YoITB-lq24Vv1Xx8RqMS1-MsfxWmaSBbOvUuVVhcU0PWaou3QZ9EZTrmu1HVsTrXlmKWIs1Zo-joebtIeobVOLgWsF0PHQOWGvws-64o&sig=AOD64_2eUpKKWwE8VYiEdaeypR126MUFQA&client=ca-pub-2138092191362054&nb=17&adurl=https://www.topzone.vn/tekzone/chuoi-topzone-ra-mat-them-loat-cua-hang-moi-1405860

   Delete
 2. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwYtHcC2NXtWQB9GI8AKezYGYDYbKjsdbsfzJ5YQIkZSvw_AVEAEgrbv_cmDBBaABouzTmQPIAQmoAwHIA8MEqgSEAk_QF32SbA8rEAIeihmiq3KiTFfrADfex9q7NLbvjhTaZQPMeiLyRygu8YsYmCMY_ZMhJwYdXPCUe8YvfpshIql8O_GecBoW3WVMGtcjh2wjACRO5x0-0EM_nVk5JyIClhxQ2CGjzZ_NVY0FQ7uVZeJGWycs26tMjtFQtqbkIWzHD4WhW7lCszPVtDCC_9lDqjfEF7lSec_eP56lL9cmSMmvt0FKU6MRkAFO8mijW6x3JNnx-uz9fw01mcyJ8vByav2-YzrKT8xPfanQW3SNHlAQ9kDpm7NzRkLyQE7rONldYRDvuDCbK5U3KK9hvJ9lIcBc2E3GS-CmOfU6rCEpS68OgG5fwAT869HC0gGIBcywlbMFkAYBoAYu2AYCgAfGk6xmiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwCgCLfIqASwCALSCAYIABACGBqxCSbrgzIc4i8YgAoBigqyAmh0dHBzOi8vdHJhY2tpbmcuZmZmLmNvbS52bj9kb21haW5fa2V5PTcxMzMwOTIzMDkmbHB1cmw9e2xwdXJsfSZtYXRjaHR5cGU9JmRldmljZT1tJmNhbXBhaWduaWQ9MTQ0OTQ4MjMxNiZrZXl3b3JkPSZhZHBvc2l0aW9uPW5vbmUmbG9jX2ludGVyZXN0X21zPSZsb2NfcGh5c2ljYWxfbXM9OTA1MzIzOSZwbGFjZW1lbnQ9d3d3Lm5xY21vZC5zaXRlJm5ldHdvcms9ZCZkZXZpY2Vtb2RlbD1tZWl6dSUyQmM5JmNyZWF0aXZlPXtjcmVhdGl2ZT19JmFjZWlkPSZhZGdyb3VwaWQ9NTY1MTExOTg3MTYmZmVlZGl0ZW1pZD0mZ2NsaWQ9e2djbGlkfZgLAcgLAeALAdgTDYIUERoPd3d3Lm5xY21vZC5zaXRliBQCmBYB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh33WDlHL-OJ52dnHvSUvETPCcW8lswZ2S45yiyu33YeCUi7ZuWMCXh2cdac6DwwQcYi3V9sFZrKBLMn6VbAco8LJXSlyDZTLJiS4eRMALh2ntr82xdKZYJ5attqZsiRWjw32jtwDE1svq_25PFo2kln6m3npc&sig=AOD64_3wvYRFx-oCbFRZ8mqoanhsxlOkZw&client=ca-pub-2138092191362054&nb=9&adurl=https://www.pavietnam.vn/vn/tang-loa-frei-khi-dang-ky-hosting.html%3Fgclid%3DCj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mvtgmB0bUNdDKWqHcH41ABE7Oh7cJthUcqgsYKNaSVIgVtizihVS9gaAgbkEALw_wcB

  ReplyDelete
 3. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwYtHcC2NXtWQB9GI8AKezYGYDYbKjsdbsfzJ5YQIkZSvw_AVEAEgrbv_cmDBBaABouzTmQPIAQmoAwHIA8MEqgSEAk_QF32SbA8rEAIeihmiq3KiTFfrADfex9q7NLbvjhTaZQPMeiLyRygu8YsYmCMY_ZMhJwYdXPCUe8YvfpshIql8O_GecBoW3WVMGtcjh2wjACRO5x0-0EM_nVk5JyIClhxQ2CGjzZ_NVY0FQ7uVZeJGWycs26tMjtFQtqbkIWzHD4WhW7lCszPVtDCC_9lDqjfEF7lSec_eP56lL9cmSMmvt0FKU6MRkAFO8mijW6x3JNnx-uz9fw01mcyJ8vByav2-YzrKT8xPfanQW3SNHlAQ9kDpm7NzRkLyQE7rONldYRDvuDCbK5U3KK9hvJ9lIcBc2E3GS-CmOfU6rCEpS68OgG5fwAT869HC0gGIBcywlbMFkAYBoAYu2AYCgAfGk6xmiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwCgCLfIqASwCALSCAYIABACGBqxCSbrgzIc4i8YgAoBigqyAmh0dHBzOi8vdHJhY2tpbmcuZmZmLmNvbS52bj9kb21haW5fa2V5PTcxMzMwOTIzMDkmbHB1cmw9e2xwdXJsfSZtYXRjaHR5cGU9JmRldmljZT1tJmNhbXBhaWduaWQ9MTQ0OTQ4MjMxNiZrZXl3b3JkPSZhZHBvc2l0aW9uPW5vbmUmbG9jX2ludGVyZXN0X21zPSZsb2NfcGh5c2ljYWxfbXM9OTA1MzIzOSZwbGFjZW1lbnQ9d3d3Lm5xY21vZC5zaXRlJm5ldHdvcms9ZCZkZXZpY2Vtb2RlbD1tZWl6dSUyQmM5JmNyZWF0aXZlPXtjcmVhdGl2ZT19JmFjZWlkPSZhZGdyb3VwaWQ9NTY1MTExOTg3MTYmZmVlZGl0ZW1pZD0mZ2NsaWQ9e2djbGlkfZgLAcgLAeALAdgTDYIUERoPd3d3Lm5xY21vZC5zaXRliBQCmBYB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh33WDlHL-OJ52dnHvSUvETPCcW8lswZ2S45yiyu33YeCUi7ZuWMCXh2cdac6DwwQcYi3V9sFZrKBLMn6VbAco8LJXSlyDZTLJiS4eRMALh2ntr82xdKZYJ5attqZsiRWjw32jtwDE1svq_25PFo2kln6m3npc&sig=AOD64_3wvYRFx-oCbFRZ8mqoanhsxlOkZw&client=ca-pub-2138092191362054&nb=9&adurl=https://www.pavietnam.vn/vn/tang-loa-frei-khi-dang-ky-hosting.html%3Fgclid%3DCj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mvtgmB0bUNdDKWqHcH41ABE7Oh7cJthUcqgsYKNaSVIgVtizihVS9gaAgbkEALw_wcB

  ReplyDelete


EmoticonEmoticon