Tool Unlock IMEl Fee Fire OB17 NO ROOT


Giới thiệu:
Tổng quan: Giới thiệu đến các bạn Phần mềm mở khóa thiết bị Free Fire OB16 │ Tool Unlock Device FF OB17 (BETA) NO ROOT với các chức năng:

TÍNH NĂNG


►Unlock IMEL Máy mà không cần Root

►Unlock Device Banned FREE FIRE OB16

►LƯU Ý: Phiên bản v1.0 BETA nên vẫn còn hoạt động không ổn định trên nhiều dòng máy.

►...Xem thêm dưới Video


DOWNLOAD VỀ MÁY
Tải về Link Server 1 Ấn độ
Đã nhận link tải

Tổng quan:
Dung Lượng: 2.3MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .APK file by NQC MOD

Video TestDùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

0 Comments

Post a Comment