FIX LAG LIÊN QUÂN TỐI ƯU NHẤT CHO MÁY YẾU » BẢN LQM LITE NHẸ CHỈ 420MB│GIẢM ĐỒ HỌA, VÀO TRẬN 0 GIÂYGiới thiệu:
Hôm nay NQC MOD sẽ chia sẻ cho các bạn BẢN LQM LITE NHẸ CHỈ 420MB│GIẢM ĐỒ HỌA, VÀO TRẬN 0 GIÂY với các tính năng: 

-DUNG LƯỢNG SIÊU NHẸ, CHỈ 480MB BAO GỒM CẢ OBB + DATA

-TỐI ƯU  GIẢM ĐỒ HỌA TRONG GAME GIÚP MÁY CỰC YẾU CÓ THỂ CHƠI ĐƯỢC MỘT CÁCH MƯỢT MÀ

-VÀO TRẬN 0S

-PICK TƯỚNG NHANH

-XÓA HẾT NHỮNG THÀNH PHẦN GÂY LAG GAME

-KHÔNG ĐỨNG HÌNH KHI CHỌN TƯỚNG

-FILE CHỐNG VĂNG GAME

-TỐI ƯU GIÚP FPS ỔN ĐỊNH HƠN

-GIẢM ĐI 1,3GB DUNG LƯỢNG, GIÚP TIẾT KIỆM BỘ NHỚ

-GIẢM ĐỘ TRỄ KHI VÀO TRẬN

-HẠN CHẾ OUT GAME TRÊN NHỮNG MÁY YẾU RAM 800MB - 1GB

-DATA TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG

-TĂNG TỐC ĐỘ LOAD GAME

-CÒN NỮA... XEM TRONG VIDEO

----DOWNLOAD VỀ MÁY----
Tải về Link Server 1 Ấn độ
Đã nhận link tải

Tải về Link Server 2 VN
Tổng quan:
Dung Lượng: 48MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .OBB + DATA ZIP file by NQC MOD

Video Test
Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

1 comment

  1. http://d.adroll.com/r/ISRFVJ4CYZEJLCRYPCOWW4/JYVD7T4DGNEWVLW4PRDTCO/7206fe6e7dea5af9c977e4574ec7736d.re?adroll_ad_payload=__HIAzsBkwHFAyjIAyQAAa1TTWwbVRD2blKC5CqFVASVCz1UOWXXu97_qFa1bpzEziZ2XROnJnT1dvfFfmL_st51kktFpQgJWqiqHgrlQFvKpRfEhTvNk4LoPgvxcygiFUgce6iqnpCQWAoVhTOn0YxG38z3zTf3c_IInjylN1cqiiHVyidbUqVhLIgdWTwziierDel0ramL83Plerm6KDYkpSx1JnCtF8dhf6ZQ2NzcZP0N2wscto9iWChyvFbg1MI62mJc0GVcBH1mIwE-EweISRLG74GYsXsB44Ftthd77hH86VOwgb9u9Vk78Aou8B3kdwsejIHbZwLkFk4ksWf2gySyYQk4UeC6U39WPOigxCvZofcktYEXAtT1S6_rs826Ycyc1JcaenV-2VzWlypv_NUT-DH049IAmYIgbxVV7kk5hpFXWkEZjeWgCbtTfmDCxAwGMHLBdol_BU--dqpWV6S60qrNtjuNSqXaVIzaqoon9XLTaK92qu2V-cXWYrlSFxtLbWOGOEvH8YuWC-w3TSvYMsMI2Rmrub0Jev_n_dv3v71xdefdXx989smFnS_yi3fWhrnTa_fOUhYeL1eMettsLVTMubox29tNPgYhk5GPexD0Y4a30vPDl8WF_XQH0wOUvoMP_ecQ6ft4LNMwCpCTXsN0XU8_GprffLeWXsf5Z9tuHk5v6enXeEzlFV4UYHp377nRy8PcS8e-T9Nsz8efP_rh4S8_fnnr0tM9U4Jz6W974yPn8fNwgJzAN2My80H6-xWOVQk1gimLUBP4IC-yvKKxvKiyHKGO4RyhtH_NJtQJ_MI_epstBCOeUDpFKAePxKFNKPR3vHiHUO_9n6Yj9OowR03lCX0Gj_c3wqRrDhST10yeJ3Rnl9Bns9sR2hvmrt1bI_QGoV4l9DnMdYHnARN5YRSEMMrcFobQmWZ4ni1qkjrNsUVFE2R5mpFYUZLEDOwtnFdYWdA4GTKcQui3ycEPCf0VPqoK67YEi1DRHJV3ONmSLQUCULTgugCkokbou3jM2faBh2xCD3_KHUYMBwRH1SwbClxRkTQIyKixSw7cxvkoe5SoC-PMXn8AxAycQLsTJt_bFWKOJWU&adroll_subnetwork=r&cpm=X9DTXAADTjIKlj8RAAJzsmnYLNqflV0ryLA0HQ&adroll_network=g&clickurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCYDQWXNPQX7KcDZH-2ASy54mIA-rcyvlc3uy8n1vAjbcBEAEgAGDBBYIBF2NhLXB1Yi0yMTM4MDkyMTkxMzYyMDU0yAEJqAMBqgTxAU_QERWzn8RQRkLeiQnZQY3I2jadbq_NCJSOHt498PsvnA93DfApGvibn7wV7Fk11h4dUN3fAJ6e_bF7T89ZpRBBVi6PcbMVzmfKv3Xhg42bzrKrDUCLjf8ZaCKr650l6r-uhuQQSXbfOobsjbz93sGyoSLL78MeOjnFyxLfomjgp4Q3CU0OftWlgxaaKjBdqXwaLm9BTGre2d-443HFM_yc7tfp4B2jjdcAivemdbNsWblc7D8q_gCYUVEHhloluq2Ezh2A_t9Bj0LBOFknzcL8v1SeoZRN1QNReGi9WNLdlbv7bBNsc985qYZnaW4O_SSABs-Am4-8lujXvQGgBiGIBwGQBwKoB6a-G6gH8NkbqAfy2RuoB-zVG6gHltgb2AcA0ggCEAL6CwIIAYAMAQ%26num%3D1%26cid%3DCAMSeQClSFh3BmfwMOIewcVqrOKhn6NtOAl6ef78Zn995lbSuFbz7ftto7uONo-THQbBwAAs23jyMX7m8Jq86e9NXqVLrgx-qToSPxkbtySo8k0cROMGuA7W_RRj5SranXcvXKQNyNldZgGR_N43hT9klvhnQkQd4E4EErU%26sig%3DAOD64_38POz2xe9HGKaXKY6BwkmXGs-5bQ%26client%3Dca-pub-2138092191362054%26adurl%3D

    ReplyDelete


EmoticonEmoticon