File Bật Đồ họa HD SIÊU MƯỢT cho những MÁY YẾU RAM 800MB - 1GB


Giới thiệu:
Hôm nay NQC MOD sẽ chia sẻ cho các bạn ỨNG DỤNG FIX LAG LIÊN QUÂN 3.0 MÙA 11 NO ROOT với các tính năng: 


TÍNH NĂNG : 
- Hỗ trợ cho máy Trung - Yếu có thể trải nghiệm được Map HD trong Liên Quân 

- Map HD hỗ trợ Full Máy Ram 800MB trở lên

- Map đã được tối ưu nên nên sẽ không xảy ra tình trạng Giật - Lag khi đang Combat 

- Map đã được nén dữ liệu giúp Máy đọc dữ liệu MAP nhanh hơn, từ đó sẽ vào trận nhanh hơn toàn bộ máy khác----DOWNLOAD VỀ MÁY----
Tải về Link Server 1 Ấn độ
Đã nhận link tải

Tải về Link Server 2 VN
Video TestDùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

0 Comments

Post a Comment